กิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2562

: นายนรากร พลหาญ   : 2019-09-24 15:00:42   : 9

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดกิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิจัยระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุมฟ้าทอตะวัน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสถาบันการศึกษาจากประเทศเวียดนาม และประเทศลาว ในการแลกเปลียนความรู้ทางด้ายวิจัยในครั้งนี้

ภาพข่าว

Social Links