ประชุมคณะกรรมการวิจัย ตำรา และงานสร้างสรรค์ พิจารณาทุนสนับสนุนวิจัย ปีงบประมาณ 2563

: นายนรากร พลหาญ   : 2019-10-31 08:59:38   : 10

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยฯ โดยคณะกรรมการวิจัย  ตำรา และงานสร้างสรรค์ ได้ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2563 ซึ่งในปีนี้ บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และได้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาทุนสนับสนุนวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 25 โครงการ 

ภาพข่าว

Social Links